Visualizza la navigazione
EN | IT

Music in the hamlet

Saturday 30 Of June 2018 - 19:30, Castle square

Kikuchi Kouzan – shakuhachi
Okado Tomoko – koto, shamisen
Hanayagi Michikaoru – danza

THE PROGRAM:

Ishikawa Koutou (1800)
Kane ga Misaki
(Shin Musume Dōjō-ji)
Danza & Shamisen

Miyaghi Michio (1894-1956)
Haru no umi
(Spring Sea)
Koto & Shakuhachi

First Generation
Nakao Tozan (1876 -1956)
Kogarashi (Withering) Shakuhachi
Kogarashi (Vento d’inverno)

Yatsuhashi Kengyou (1614-1685)
Rokudan no Shirabe (Six Steps Tone) Koto
Rokudan no shirabe (Brano in sei movimenti)

First Generation
Yamamoto Hōzan (1937-2014)
Ichikotsu Koto & Shakuhachi

Miyaghi Michio
Isuzugawa – Yamatohime no mikoto
Danza & Koto & Shakuhachi